کمیته علمی و داوران

  پروفسور اکبر نیکخواه
  پروفسور اکبر نیکخواه

  دبیر علمی کنفرانس

   دکتر مجید گلزار
   دکتر مجید گلزار

   Technical and Vocational University

    دکتر یزدان سلطانی
    دکتر یزدان سلطانی

    دانشگاه آزاد اسلامی

     دکتر مهدی نبی پورافروزی
     دکتر مهدی نبی پورافروزی

     مدرس دانشگاه

      دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
      دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

      پارک علم و فناوری استان خوزستان

       دکتر حسین علی امینی خواه
       دکتر حسین علی امینی خواه

       عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

        حسن رشیدی
        حسن رشیدی

        مدرس دانشگاه