آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پورتال "هفتمین همایش بین المللی سالانه مدیریت" راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری همایش نیز باشند.